Servei Comptable

L’objectiu de la comptabilitat, a part de ser una obligació legal, és poder tenir una visió clara de l’estat de salut de la nostra empresa


 

Ens posam en les seves mans per aconseguir-ho, oferint una gran varietat de serveis per a qualsevol tipus d’empresa: persones físiques (estimació directa simplificada i per mòduls), comunitats de béns, persones jurídiques (SLU, SL, SA…), associacions…

› Assessorament comptable, mitjançant balanços, ratis i altres eines que ens ajuden a avaluar la situació de l’empresa a avaluar.

› Comptabilització de moviments, de factures emeses, rebudes, béns d’inversió, préstecs, leasings, nòmines i més.

› Classificació, ordenació i seguiment de la documentació aportada pel client.

› Emissió dels corresponents documents comptables segons les obligacions legals i les necessitats del client:

 • Llibres oficials:
  • Vendes i ingressos, compres i despeses, factures emeses i factures rebudes, operacions intracomunitàries, béns d’inversió
  • Diari
  • Major
 • Balanços:
  • Sumes i saldos
  • Compte de pèrdues i guanys
  • Balanç de situació
  • Balanços resum per activitat
 • Llistats comptables:
  • Ingressos i despeses per mesos
  • Vendes i ingressos/compres i despeses per concepte
  • Vendes i ingressos/compres i despeses per compta
 • Ratis:
  • Rati d’endeutament
  • Rati de productivitat
  • Rati de finançament aliè
  • Període mitjà de cobrament

› Atenció permanent de consultes per telèfon, fax, e-mail o visites programades al nostre despatx

 


Uns resultats fiables sempre ens conduiran a prendre unes decisions correctes i adequades.


 

Servei comptable  |  Servei fiscalServei laboral  |  Assegurances  |  Altres serveis