Altres serveis

També estam a la seva disposició en una àmplia oferta complementària de serveis, adaptantnos així a les diferents necessitats dels nostres clients.

 


› Tramitació d’escriptures

› Tramitació vària referent a vehicles i mitjans de transport

› Sol·licitud i renovació de certificats i llicències:

  • Certificats de naixement, matrimoni, defunció, baptisme i empadronament
  • Llicències de caça i pesca
  • Antecedents penals

› Administració de finques i comunitats de propietaris

› Llei de protecció de dades:

Servei externalitzat d’assessorament, gestió i auditoria per a l’adequació dels sistemes d’informació a la LOPD.
És d’obligat compliment per a tot tipus de professional independent, empresa, associació corporativa, centre educatiu..que processi dades de caràcter personal. L’incompliment d’aquesta normativa, pot donar lloc a faltes des de lleus a molt greus, que originen sancions que oscil·len entre els 601,01€ i els 601.012,01€.


Pensar en la diversificació com mitjà per satisfer un ampli ventall de necessitats i possibilitats.


 

Servei comptable | Servei fiscal | Servei laboral | Assegurances | Altres serveis